Hockey YMP B v GMC Kowhai Date taken: Saturday, July 6, 2019