Cricket HSOB v OBR Date taken: Saturday, February 9, 2019