Hockey THC v BHS Date taken: Saturday, June 23, 2018