Hockey THC v BHS Date taken: Saturday, April 28, 2018