Netball HSOG v Lytton Date taken: Saturday, April 7, 2018