Cricket HSOB v OBR Date taken: Saturday, February 3, 2018